Lato w Mieście na Sportowo 2023. Informacje.

W związku ze zbliżającą się akcją „Lato w Mieście 2023”, prezentujemy terminy i adresy placówek, które będą prowadziły ww. akcję.
Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie .
Opłata dla ww. Rodziców to 50 zł za każdy dzień pobytu dziecka plus koszt wyżywienia i wycieczek.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków jest karta „Jestem z Ząbek” . W przypadku braku dokumentu, zachęcamy Państwa do składania wniosków o wydanie Karty Mieszkańca.
Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na akcje „Lato w mieście” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną odpłatność za prowadzone zajęcia (80 zł za każdy dzień pobytu dziecka plus koszt wyżywienia i wycieczek).
Informacje dotyczące odpłatności oraz zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach akcji ,,Lato w Mieście na Sportowo 2023″ ukażą się po 15.05. na naszej stronie i fb.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.