O Nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka organizacyjna został powołany w 1999 r. MOSiR służy upowszechnianiu, rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Podstawowym zadaniem MOSiR jest prowadzenie działalności (w tym świadczenie usług) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności:

  1. zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym
  2. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej;
  3. organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, targowym, wystawienniczym, itp.
  4. współpraca z instytucjami oświaty i kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;
  5. rozwijanie i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej , sportu, turystyki i rekreacji:
  6. udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej.

[nggallery id=1] Foto Bogdan Śladowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.