O Nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka organizacyjna został powołany w 1999 r. MOSiR służy upowszechnianiu, rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Podstawowym zadaniem MOSiR jest prowadzenie działalności (w tym świadczenie usług) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności:

  • zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym
  • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej;
  • organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, targowym, wystawienniczym, itp.
  • współpraca z instytucjami oświaty i kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;
  • rozwijanie i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej , sportu, turystyki i rekreacji:
  • udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.