Podziękowania za akcję „Zima w mieście na sportowo i bezpiecznie’2018”


Do konkursu zgłoszono akcję „Zima w mieście bezpiecznie i na sportowo’2018” organizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Konkurs patronatem honorowym objął Wojewoda Mazowieckiego Zdzisław Sipiera. Adresowany do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczył on inicjatyw związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci przebywających podczas ferii zimowych w miejscach zamieszkania. Do konkursu zgłoszono 57 projektów, które oceniane były między innymi pod względem ich innowacyjności i uniwersalności. Istotnym konkursowym kryterium było dopasowanie propozycji do oczekiwań dzieci i młodzieży oraz aspekt promowania zdrowego, wolnego od uzależnień, agresji i przemocy stylu życia.
W konkursie zwyciężył projekt Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach gm. Platerów (pow. łosicki), który otrzymał 23 punkty. Tuż za nim z 22 punktami znalazł się projekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
Nagrody w imieniu organizatorów: Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Mazowiecki ego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Mazowieckiego wręczali: Wojewoda Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji podinsp. Agnieszka Gajewska-Kosim, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Paweł Błasiak, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marek Szymański oraz Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji WBZK Sławomir Bartosiewicz, który był jednocześnie przewodniczącym komisji konkursowej. W imieniu M.O.S.iR. podziękowanie za udział w konkursie odebrali Joanna Szerszeniewska oraz dyrektor Jacek Romańczuk.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tak wysokiej oceny naszego projektu. Do laureata konkursu zabrakło bardzo niewiele, w kolejnym konkursie, miejmy nadzieję, powinno być lepiej…
Nie można nie wspomnieć o naszych partnerach, bez których nasza akcja nie zostałaby tak wysoko oceniona. Podziękowania dla: Straży Miejskiej w Ząbkach, Komendy Policji w Ząbkach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o., Drużyny Futbolu  Amerykańskiego Monarchs Ząbkii, Ośrodka Sportu i Rekreacji Warszawa Włochy, Przedsiębiorstwa Organizacji  Turystyki,  Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. i „Aqualaguna” Ratownictwo Wodne.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.