Dostępność boisk i hal sportowych od dnia 18.05.2020r.

Od dnia 18.05.2020 roku do odwołania obowiązują następujące zasady korzystania z boisk i sal sportowych w Ząbkach:

1. hala sportowa  w SP1, SP2, SP3 : grupy zorganizowane wg grafiku sprzed 11.03.br.

– osoby odpowiedzialne za grupy proszone są o kontakt ze szkołą w celu otrzymania wytycznych i podpisania stosownych oświadczeń.

2. boiska przy SP2 ul. Batorego 11, SP1 ul. Harcerska 9: grupy zorganizowane wg grafiku sprzed 11.03.br.

– osoby odpowiedzialne za grupy proszone są o kontakt z MOSiR w celu otrzymania wytycznych i podpisania stosownych oświadczeń.

3. boiska przy SP2 ul. Batorego 11, SP1 ul. Harcerska 9:  osoby indywidualne w godzinach dostępnych wg grafiku:

1/ boisko  ul. Batorego 11:

– od poniedziałku do piątku w  godz. 12.00 – 17.00

– sobota i niedziela w godz. 11.00 – 19.00

2/ boisko ul. Harcerska 9:

– od poniedziałku do piątku w  godz. 12.00 – 16.00

– sobota i niedziela w godz. 11.00 – 19.00

Rezerwacja nie jest wymagana. Wymagane jest przekazanie animatorowi imiennej listy osób wchodzących oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej.

4. boisko wielofunkcyjne na terenie MOSiR: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00.

Boisko jest dostępne po wcześniejszej rezerwacji. Wymagane jest podpisanie oświadczenia i przekazanie MOSiR imiennej listy osób wchodzących oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej.

5. boiska przy SP2 ul. Batorego 37, i SP3 ul. Kościelna 2:  są wyłączone z możliwości korzystania przez osoby i grupy indywidualne.

WAŻNE:

– na boiskach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

– w salach i halach sportowych równocześnie może ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

W dalszym ciągu bezwzględnie obowiązuje:

 • zachowanie dystansu społecznego (z tego powodu brak możliwości gry),
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników,
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.

Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę.

Zasady od 18.05.2020r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.