Przypomnienie dla osób korzystających z bazy sportowej

 

Przypominamy osobom korzystającym z boisk i hal sportowych na terenie Miasta Ząbki, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w dniach 28.12.2020r. – 17.01.2021r. nie można korzystać z tych obiektów.
Wyjątek stanowią kluby, które przedłożą w M.O.S.iR. potwierdzenie z właściwego dla nich polskiego związku sportowego, że ich członkowie:
– są zawodnikami będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub
– uprawiają sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu Ustawy o sporcie,
lub
– dzieci i młodzież uczestniczy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.