Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przypomnienie dla osób korzystających z bazy sportowej

 

Przypominamy osobom korzystającym z boisk i hal sportowych na terenie Miasta Ząbki, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w dniach 28.12.2020r. – 17.01.2021r. nie można korzystać z tych obiektów.
Wyjątek stanowią kluby, które przedłożą w M.O.S.iR. potwierdzenie z właściwego dla nich polskiego związku sportowego, że ich członkowie:
- są zawodnikami będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub
- uprawiają sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu Ustawy o sporcie,
lub
- dzieci i młodzież uczestniczy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Informacja o godzinach pracy M.O.S.iR. w dn. 28.12.20r. - 03.01.21r.

Szanowni Państwo, informujemy o godzinach pracy Ośrodka w najbliższych dniach:

  • 28 - 30.12.20r., w godz. 8.00 - 16.00
  • 31.12.20r., nieczynne
  • 01 - 03.01.21r., nieczynne

Wszystkiego dobrego od MOSiR Ząbki

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie nadzieję, spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje wiarą w lepsze jutro!
Dyrekcja i Pracownicy M.O.S.iR. Ząbki

W dniach 24 i 31 grudnia MOSiR nieczynny

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie NIECZYNNY

Zajęcia w M.O.S.iR. Ząbki w dn. 28.01.20r. - 17.01.21r.

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że zajęcia fitness, jogi i sztuk walk odbywające się w naszym Ośrodku zostają zawieszone w dniach 28.12.2020r. – 17.01.2021r.

Będziemy Państwa informować o ponownym wznowieniu zajęć.

Informacja dla osób korzystających z bazy sportowej (boiska i hale szkolne)

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że zajęcia w dniach 28.12.2020r. – 17.01.2021r. odbywać się mogą wyłącznie dla osób i na warunkach wskazanych w pkt. 15 i pkt. 16 Rozporządzenia:

15. Do dnia 17 stycznia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UEL187 z26.06.2014, str.1, z  późn. zm. 3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16. Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Będziemy Państwa informować o ponownym wznowieniu zajęć.

ZAJĘCIA SPORTOWE W FERIE 2021

M.O.S.i.R. Ząbki informuje, że w pierwszym tygodniu ferii (04 – 08.01.2021r.). organizować będzie zajęcia sportowe, do udziału w których zapraszamy dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych zamieszkałych w Ząbkach.

Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów  wyłącznie na świeżym powietrzu, w grupach maksymalnie 12 osób.

Proponowane zajęcia to  min. piłka nożna, koszykówka, siatkonoga, hokej, zabawy na placu zabaw.

Czas trwania jednych zajęć – 45 min. Zapisy będą przyjmowane na konkretne pełne godziny (między godzinami 9.00 a 15.00).

Jedno dziecko będzie mogło uczestniczyć maksymalnie w dwóch zajęciach w ciągu dnia.

Formularz i szczegóły zapisów podamy wkrótce.

Zbiórka pieluch dla Hospicjum Dziecięcego

Odpowiadając na prośbę Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w okresie przedświątecznym przeprowadzamy zbiórkę artykułów higienicznych dla jej podopiecznych.

Fundacja potrzebuje pieluch Pampers (ze względu na mniejsze ryzyko uczulenia) w rozmiarach 4, 5, 6.

Miejsce zbiórki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Stadion Miejski)

Termin zbiórki: do 16 grudnia br.

Godziny, w których pracujemy:

* od poniedziałku do piątku: 8.00 – 21.00

* sobota: 9.00 – 16.00

* niedziela: 9.00 – 14.00

Zachęcamy do pomocy!