REGULAMIN użytkowania Skateparku w Ząbkach:

 1. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Skateparku przed rozpoczęciem użytkowania obiektu mają obowiązek zaznajomić się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami umieszczonymi na urządzeniach.
 3. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez użytkowników.
 4. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.
 5. Na terenie Skateparku mogą przebywać:
  • samodzielnie – osoby dorosłe które ukończyły 18 rok życia,
  • dzieci i młodzież do lat 18 – tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców,
  • zabrania się przebywania dzieciom poniżej 8 lat bez opieki dorosłych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże mienia użytkowników, dokonane na terenie Skateparku.
 8. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.
 9. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 10. Skatepark czynny jest codziennie od godziny 8:00 do zmroku, w okresie letnim nie dłużej jednak jak do godziny 22:00.
 11. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach typu BMX.
 12. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:
  • na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać,
  • na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba,
  • chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz ze skoków z przeszkód jest zabronione,
  • zabrania się jazdy po mokrych lub oblodzonych elementach i urządzeniach,
  • w przypadku większej ilości osób korzystających z obiektu każdy uczestnik jest zobowiązany do informowania innych uczestników o zjeździe z przeszkody, na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązanie kontaktu wzrokowego.
 13. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  • niszczenia elementów i urządzeń,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
  • przebywania na terenie obiektu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • zakłócenia porządku i używania wulgarnych słów,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z urządzeń osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję i kobiet w ciąży,
  • przebywania na terenie obiektu w celach innych niż zgodnych z przeznaczeniem Skateparku.
 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, a w szczególności zastosowania się do uwag i poleceń osób upoważnionych przez Administratora obiektu.
 16. Użytkownicy którzy w jakikolwiek sposób będą zakłócali pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwani z terenu Skateparku przez osoby upoważnione przez Administratora obiektu.

 

Uwaga! Użytkowniku zachowaj umiar i nie przeceniaj swoich możliwości.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Alarm. tel.kom.: 112

Nadchodzące wydarzenia