Ruszyła budowa nowego boiska na terenie M.O.S.iR.

Nawierzchnia boiska zostanie pokryta sztuczną trawą włoskiej firmy Limonta Sport S.P.A. Będzie to trawa SoccerProMax S/8, która sprawdza się na całym świecie. W 2015 roku ten rodzaj trawy uzyskał certyfikat FIFA m.in. w Danii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech oraz Bangladeszu, Indiach, Nepalu czy Singapurze. W naszych okolicach trawa ta znakomicie sprawdza się w sąsiedniej Kobyłce. Oprócz podbudowy, odwodnienia i nawierzchni boiska firma Moris Polska Sp. z o.o., która wygrała ogłoszony w październiku przez Miasto Ząbki przetarg wybuduje nowe ogrodzenie wraz z piłkochwytami oraz zamontuje nowe oświetlenie boiska. Nowa boisko zgodnie z ofertą będzie posiadało 7 lat gwarancji wykonawcy. Oprócz tego boisko będzie posiadało certyfikat FIFA Quality Pro. Oznacza to, że po wykonaniu boiska przyjedzie specjalna komórka FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) odpowiedzialna za przyznawanie boiskom ze sztuczną nawierzchnią certyfikatów świadczących o spełnieniu  rygorystycznych wymagań FIFA. Certyfikat jest wydawany wyłącznie nawierzchniom, które przeszły szereg testów, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Pierwszym krokiem jest test nawierzchni w laboratorium licencjonowanym przez FIFA. Sprawdzane są m.in. trwałość nawierzchni, jej odporność na warunki atmosferyczne i interakcja piłki z nawierzchnią. Po przejściu testów laboratoryjnych, przeprowadzane jest badanie na ułożonej już murawie. Jeśli badania polowe, potwierdzą spełnienie wymagań, akredytowane laboratorium wysyła wyniki badań do FIFA, która na tej podstawie przyznaje certyfikat. Certyfikat FIFA jest ważny 12 miesięcy, po tym czasie należy przeprowadzić re-certyfikację, do której również zobowiązany jest umową na swój koszt wykonawca.

Obecnie trwają prace związane z  demontażem starego wyposażenia boiska: – ogrodzenia i piłkochwytów, bramek,  ławek dla zawodników rezerwowych, trybun znajdujących się wzdłuż boiska (trybuna znajdująca się za bramką od strony kortów tenisowych pozostanie na swoim miejscu) oraz wymiana gruntów pod planowanym boiskiem. Usunięte zostaną 3 betonowe słupy oświetleniowe, a 3 stalowe zostaną przestawione. Na słupach zostaną zamontowane nowe oprawy , o mocniejszym natężeniu oświetlenia (każda po 1000 W). W kolejnych dniach rozpocznie się budowa odwodnienia liniowego (drenażu) płyty boiska wraz ze studnią oraz włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Następnie wykonana zostanie konstrukcji boiska wraz z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz w całym wyposażeniem zgodnie z przepisami PZPN gry w piłkę nożną. Ostatnim etapem będzie budowa ogrodzenia wraz dwoma bramami wjazdowymi (jedna od trybuny głównej, druga od strony pływalni) i  piłkochwytami. Zamontowana zostanie elektroniczna tablica wyników oraz 6 kamer monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem.

Co najważniejsze inwestycja ta ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku! Całkowity koszt inwestycji to 2 494 786,48 złotych. Na budowę boiska Miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , które zostanie przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 800 000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.