Wolne miejsce pracy – Animator Sportu na Orliku

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

ANIMATOR SPORTU

w ramach projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU

 (boisko przy ul. Harcerskiej 9 przy Szkole Podstawowej nr 1)

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

(na okres realizacji projektu, od zaraz do dnia 30.11.2018r.)

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Zakres i sposób wykonywania zadania na stanowisku:

Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych korzystających z boiska.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys ( CV ).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
 7. Zaświadczenie o niekaralności.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Miejsce wykonywania pracy – BOISKO „ORLIK”

przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Harcerska 9 w Ząbkach.

 1. Godziny pracy:

– od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00 – 20.00

– soboty i niedziele, w godz. 14.00 – 16.00

 1. Przewiduje się możliwość zatrudnienia dwóch osób.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach w terminie do dnia 05 października 2018 roku godz. 12.00 na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  05 – 091 Ząbki ul. Słowackiego  21 z adnotacją:

 Nabór na stanowisko Animator Orlik”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MOSiR, tel. 22/674-11-64 w. 101.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 Dyrektor M.O.S.iR.

/-/ Jacek Romańczuk

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.