LATO W MIEŚCIE NA SPORTOWO 2020 – ZAPISY

 

1. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia dziecka oraz telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów;

5. Dzieci są przyjmowane na okres co najmniej 1 tygodnia;

6. Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00;

7. Wpłaty należy dokonać w recepcji Ośrodka lub na rachunek bankowy nr:

60 1030 1016 0000 0000 9291 3007 podając imię i nazwisko dziecka.

Nie dokonanie wpłaty lub nie wypełnienie „Karty kwalifikacyjnej” do 15.07.br. powoduje skreślenie z listy uczestników.

KARTA KWALIFIKACYJNA – podpisy obojga rodziców

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – przynosimy w pierwszym dniu zajęć

REGULAMIN AKCJI

INFORMACJA URZĄD MIASTA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.