Informacja dla Rodzin Wielodzietnych z Miasta Ząbki korzystających z zajęć w M.O.S.iR. Ząbki

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Ząbki nie będzie obowiązywała Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl. Zniżki przyznane na podstawie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl obowiązują do końca grudnia 2020 r.
Od 1 stycznia 2021 r. rodziny wielodzietne zamieszkałe w Ząbkach pod wspólnym adresem będą mogły korzystać ze zniżek:

  • w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

okazując się Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek” łącznie z Kartą Dużej Rodziny wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

Powyższe zmiany wynikają z przyjętej w dniu 28 października 2020 r. przez Radę Miasta Ząbki Uchwały Nr XXXIII/307/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. Szczegółowy wykaz zniżek określony został w § 4a. 1. powyższej uchwały i przedstawia się następująco:

  • 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania wniosków o wydanie Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” oraz Karty Dużej Rodziny, by od 1 stycznia 2021 r. móc korzystać nieprzerwanie z dotychczasowych zniżek.

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” można złożyć poprzez stronę internetową jestemzzabek.pl, osobiście w Urzędzie Miasta, przy ul. Wojska Polskiego 10, wejście C vis-a-vis budynku straży miejskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej .

Informacje o karcie, niezbędnych dokumentach a także formularz wniosku o wydanie karty dostępny jest na stronie:

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-5/nowa-karta-mieszkanca-juz-od-25-maja

Wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wojska Polskiego 1 lub wysłać drogą elektroniczną
za pośrednictwem portalu Emp@tia. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny, w tym także formularz wniosku oraz wykaz załączników dostępne
są na stronie:

https://opszabki.pl/kdr

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.