Z powodu ogromnej ilości zgłoszeń, przekraczającej ponad czterokrotnie limity na każdy turnus z osobna, zapisy zostają wstrzymane. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w najbliższym czasie.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.